Skip to main content

Asbest en het asbestattest

Wat is asbest?

Asbest is een in de natuur voorkomend mineraal. Een gesteente met daarin mineralen met taaie, onbrandbare vezels. Deze grondstof kan makkelijk ontgonnen worden en heeft tal van goede eigenschappen: brandwerend, warmte- en elektrisch isolerend, zuurbestendig, vochtbestendig, slijtvast…
Hierdoor was asbest erg populair vanaf de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren 1990. Het werd in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt: van dakbedekking over bloembakken tot keukenkasten.
Maar de ondervinding leerde dat asbest schadelijk is en tal van gezondheidsrisico’s inhoudt. Hierdoor is het sinds 2001 in België verboden om asbest te produceren, te gebruiken en op de markt te brengen.
De overheid verplicht je om de eventuele aanwezigheid van asbest te inventariseren bij gebouwen ouder dan 2001, om het daarna veilig te kunnen verwijderen of beheren.

Wist je dat asbest 3.000 jaar geleden gebruikt werd bij mummificatie ?

Wat is een asbestattest?

Na 22 november 2022 is het asbestattest verplicht bij overdracht/vestiging onder levenden van Eigendomsrecht (verkoop,schenking), Recht van vruchtgebruik, Erfpacht, Opstalrecht, Zakelijk recht gebruik (Niet bij erfenis en onteigening) van constructies gebouwd voor 2001.
Het opmaken van het asbestattest gaat volgens een door de overheid en OVAM opgesteld inspectieprotocol. Dat bestaat uit een aantal stappen die doorlopen dienen te worden. Hier vind je de hoofdlijnen van dat inspectieprotocol terug.

Na de asbestinventarisatie ontvang je een uniek inspectierapport met:

  • een uitspraak van de asbestveiligheid van het gebouw
  • een overzicht van de asbesthoudende materialen
  • een risicobeoordeling van de materialen
  • een advies voor beheersmaatregelen
  • informatie over de mijlpalen van de verwijderplicht
  • advies over de verwijdermethode

​​Wat kost een asbestattest?

Omdat elk asbestattest maatwerk is, kunnen wij hier geen standaardprijzen hanteren. Verschillende factoren beïnvloeden de offerte, zoals de ouderdom van de woning, de oppervlakte van de te controleren locatie en het aantal staalnames. De tarieven (incl. OVAM bijdragen) variëren van €350 tot €950 excl. BTW zonder staalnames.