Skip to main content

Het stappenplan of inspectieprotocol.

Stap 1: Opdrachtformulier

Het asbestattest begint bij het opmaken van een overeenkomst tussen de eigenaar (of zijn gevolmachtigde) en de Asbestdeskundige Inventarisatie met een opdrachtformulier. Je kan hier het opdrachtformulier downloaden.

Stap 2: Vooronderzoek

Nadat we het ondertekende opdrachtformulier hebben ontvangen, beginnen we met het vooronderzoek. Hierin zoekt de asbestinventarist bestaande inventarissen op en worden alle door de eigenaar overhandigde stukken bekeken (kadastrale legger, bouwplannen, bewijsstukken werkzaamheden, enz.)

Stap 3: Het plaatsbezoek

Een fysiek plaatsbezoek vindt plaats conform het inspectieprotocol. Dat betekent dat we een volledig gedetailleerde inspectie uitvoeren van alle ruimtes in de woning alsook van bijgebouwen, tuinhuizen, garages, schuren, enz.

Stap 4: Staalname

Het inspectieprotocol schrijft bij bepaalde asbestverdachte materialen een verplichte staalname voor, die wordt opgestuurd voor analyse. We doen al het mogelijke om deze stalen te nemen op een manier dat er bijna niets zichtbaar is achteraf. De eventuele gaatjes in de bepleistering vullen we bij met kwaliteitsproduct.

In deze fase nemen we ook foto’s die gebruikt worden in het attest om de asbest aan te wijzen.

Van volgende asbestverdachte materialen moeten we indien mogelijk stalen nemen: picalplaten, zwarte tegellijm, mastiek in de ramen, bitumen, verf (in brandwerende toepassingen), verdacht pleisterwerk, tegellijm onder faiencetegels, spuitlagen (warmtewerend/isolerend) en verdacht warmte-isolerend materiaal. Bij monsternames proberen we dat op zo een esthetisch mogelijke manier te doen in samenspraak met de eigenaar.

Deze handelingen gebeuren ook altijd in samenspraak met de ADI.

Stap 5: Ingave databank

Zodra de ADI over alle nodige informatie en resultaten van monsternames beschikt, gaat het dossier in de databank en wordt gefinaliseerd. Daarna kunnen we het asbestattest aan de klant bezorgen.

De opmaak van een asbestattest verloopt volgens het inspectieprotocol beschreven door OVAM. Hier kan niet van afgeweken worden, met welke reden dan ook.